17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. Holtland (Veenendaal-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 24 : 1, 2, 5
Sela – Agnus Dei
Schriftlezing: Deuteronomium 15 : 1-11; Amos 2 : 6-8
Tekst: Spreuken 14 : 31
Opw 805
Ps 72 : 6, 7
LB(1973) 479 : 1, 4