17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.M. Clement (Eemdijk)

Bijzonderheden: 1e advent

Collecten bestemd voor:

  1. IFES
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 65 : 1, 2, 3
Schriftlezing: Johannes 1 : 1-18
LB(2013) 314
Tekst: Johannes 1 : 14 en 18
LB(2013) 433 : 1, 3, 5
Geloofsbelijdenis (op melodie van LB(1973) 135)
Opw 407