19:30 Avonddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: Goede Vrijdag, in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecte bestemd voor: UMA

Liturgie:
LvdK Psalm 31:1,4
Het Lam dat ons doet leven nr.13 (Hij is de weg gegaan)
Schriftlezing: Lucas 23:33-49
LvdK 576:1,2,3 (O hoofd vol bloed en wonden)
Tekst: Lucas 23:46a
LvdK Psalm 4:3 (Ik kan gaan slapen zonder zorgen)
Het Lam dat ons doet leven nr.5 (cantorij en gemeente)
LvdK 576:4,5,7 (O hoofd vol bloed en wonden)
Zingende Gezegend 142:5