19:30 Avonddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: Biddag voor gewas en arbeid.

Collecte bestemd voor: Biddagcollecte DVN India

Liturgie:
NGK 256
Schriftlezing: Johannes 6 : 1-14
Ps 146 : 5, 8
Zingende Gezegend 306 : 1, 2, 4
Ps 127 : 1, 2
Opw 436
NLB 248