19:30 Avonddienst

Voorganger: student J. van der Heide

Bijzonderheden: Goede Vrijdag.

Collecte bestemd voor: Gevangenenzorg Nederland

Liturgie:
Opw 268
Schriftlezing: Marcus 15: 15-32
OTH 116
Zie hoe Jezus lijdt voor mij – Sela
GK(2006) Gz 89: 1, 2, 4