19:30 Avonddienst

Voorganger: ds. J. van Benthem

Bijzonderheden: Goede Vrijdag.

Collecte bestemd voor: Gevangenenzorg Nederland

Liturgie:
LB(2013) 561 : 1
Schriftlezing: Marcus 14 : 55-61a
LB(2013) 558 : 1, 6
Schriftlezing: Marcus 15 : 1-15
Sela – Via Dolorosa
Schriftlezing: Jesaja 53 : 1-7
Sela – Agnus Dei
Meditatie: Jesaja 53 : 7b
Zingende Gezegend 146 : 1, 2, 3, 6
Opw 706 : 1, 2, 3