19:30 Avonddienst – ONLINE

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: Biddag voor gewas en arbeid, online eredienst, te volgen via Youtube.

Collecte bestemd voor: De Verre Naasten (Congo)

Liturgie:
Verwachting en groet
Opwekking 407
Gebed
Schriftlezing: Lucas 11:5-13 (tekst 11-13)
Verkondiging
Ps 4:3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed 1 (gewas)
GK 181:5
Gebed 2 (arbeid)
PvN 16
Zegen