17:00 Middagdienst

Voorganger: Ds. H.J. Room (Soest-Baarn)
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Commissie steun MERF
  2. Diaconie

Liturgie:
NLB 146c : 1, 4
Lezen: Markus 4 : 35-41
Ps 93 : 1, 2, 3
Tekst: Markus 4 : 40
Ps 145 : 1, 4, 5
Belijdenis zingen op melodie Ld 114
Gz 70 : 1, 3
Gz 139 : 6